phone 75 22 10 00​​

danmarkukraine

Tubeventilation​

Rotor har styr på luften i kalvestalde

Overtryksventilation via indblæsning gennem pose til kalvestalde.

Ventilatorer er testet i SjF vindtunnel, derved kan tubens længde og diameter dimensioneres, så den passer nøjagtig til den enkelte stald.​

  • Rotor Tubeveltilation øger kalvesundheden.
  • Fjerner ammoniak fra dyrenes opholdszoner.
  • Reducerer luftvejslidelser med op til 70%.
  • Nedbringer dødelighed.
  • Større sundhed - mindre medicin - bedre tilvækst.
  • Mindre foder - mindre arbejde - større omsætning - bedre økonomi.​

​Industrivej 8, DK-6800 Varde

Fax (+45) 75 21 12 21

E-mail: rotor@rotor.dk